Data dodania: 2017-10-03 Ilość odsłon: 209
Raport branżowy, dotyczący zmian ustawy regulującej zatrudnianie pracowników sezonowych z zagranicy oraz ich wpływu na polski rynek pracy. W związku z unijną dyrektywą, resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczący procedur zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy. Czy czeka nas rekordowy wzrost zatrudnienia cudzoziemców? Nasi rodacy coraz bardziej zdają się dostrzegać korzyści wynikające z zatrudniania cudzoziemców. Ponadto migracja zarobkowa Polaków sprawia, że w gospodarce istnieje wiele sektorów, w których brakuje rąk do pracy. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat w Polsce zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrośnie do 20 milionów pracowników. Jak wynika ze wstępnych analiz polskie społeczeństwo tylko w zeszłym roku zmniejszyło się o 33 tys. obywateli. Sytuacja ta jest następstwem ujemnego przyrostu naturalnego oraz nasilającej się z roku na rok migracji zarobkowej. Według analiz ekspertów do 2030 roku czynna zawodowo pozostanie zaledwie część naszych rodaków. Powstałą na rynku zatrudnienia lukę będą w stanie zapełnić jedynie obcokrajowcy. Pełny tekst na: http://www.wyzwaniahr.pl/wp-content/uploads/2016/09/kompendiumhr_2016.pdf